VÅNGA SKOLA 2018-02-14 - 2019-04-12

Tillbyggnad och renovering

I samarbete med riktig duktiga underentreprenörer har vi byggt till ett nytt fint storkök och matsal.

Utbyggnaden omfattar även nya och trevliga arbetslokaler för personal och flertalet olika skolsalar.

Då utbyggnaden skulle sammansvetsas med den befintliga byggnadens å krävdes det noga planering och kunnig personal på plats.

Typ av arbete:

Tillbyggnad av Vångaskolan samt viss renovering av befintlig skola

 

Material:

Alla ytor ute som inne är av riktigt tuffa material som ska hålla för den påfrestning den utsätts för i många år.

På taket har vi lagt Sedum som gör att byggnaden smälter in mer i omgivningen.