Underbyggnad för tält, DSV 2014-06-17 - 2015-06-16

Projektet omfattade underarbeten för nya tältbyggnader om ca 7000m2. Även markarbeten för parkeringsplatser om ca 3000m2 utfördes under tiden.