Tullhusbron strömsholmen 2012-03-01 - 2012-10-31

Ny gång- och cykelbro över Motalaström vid Strömsholmen. Almroth utförde mark och betongarbetena för brofästena. Arbetena omfattade även spontning i vattnet och delvis undervattensgjutning.