Sten- och beläggningsarbete 2005-08-01 - 2005-11-01