Kv Triangeln 2020-09-01 - 2021-10-15

Säkerhetshöjande åtgärder

Vi har under våren utfört säkerhetsinstallationer på industrilokal i centrala Norrköping.

Med ett nära arbete och tillsammans med kund har vi projekterat fram utförda lösningar.

Projektet innefattar nytt larm- och passersystem, dörrbyten, fönsterbyten, stängselarbeten och komplettering av entrétak, samt ytskiktsarbeten såsom målning.

Typ av arbete:

Uppförande av  invändiga och yttre säkerhetshöjande åtgärder.