Kv. Landskyrka 5 Hörsalen 2016-05-01 - 2017-03-31

Ombyggnad av den gamla hörsalen. Rivning av i princip samtliga icke bärande konstruktioner. Därefter har vi byggt en ny scen, gradäng och förändrat planlösningen och funktionen i hela huset. Dessutom har den flera hundra år gamla träkonstruktionen förstärkts med en stålstomme för att kunna bära de nya installationerna.