Grytstorget 2018-08-01 - 2018-12-15

Bryggdäck, ca. 300 m2, i form av en solfjäder i olika nivåer med inbyggda ljuslister samt nedsänkt planteringslåda.

Den befintlig markytan har anpassats så att bryggdäcket blir tillgängligt för alla.

Vi har kunnat lämna en helhetslösning åt beställaren då vår styrka i det här fallet ligger i allt från mark till sista trallskruv.

Typ av arbete:

Pålning, mark, smide, bygg, el och plantering

Material:

Då vi har jobbat nära och i vatten har vi använt oss av specialbetong, rostfria infästningar samt rostskyddsbehandlad och målad smide som utgör grundkonstruktionen.