Grytdammen 2019-10-01 - 2019-12-13

Gjutning i svårtillgänglig vattenmiljö

Projektet bestod utav att riva samt gjuta den nedre sidan utav Grytdammen i Motala Ström.

Den södra sidan av dammen nedanför dammportarna var i stort behov av underhåll.  Betong bilades därför bort samt gjöt upp en ny väg samt skirbord.

Gjutningarna inkluderade även ett visst element av vattengjutningar. Vid gjutning användes slangpump på en sträcka på ca. 90m.