Gångbro vid Kåkenhus, Norrköping 2011-10-01 - 2012-04-30

Ny gång- och cykelbro över Motalaström vid Kåkenhus. Almroth utförde gjutningar av nya brofundament som förankrades i berget.