Förbehandlingsanläggning, Linköping 2011-06-01 - 2011-10-31