Flerbostadshus Timmergata 1:95 2013-05-08 - 2013-12-19

Nybyggnation av 6st lägenheter vid Timmergata i Kolmården. Rivning av befintlig grundläggning. Tomten krävde en hel del schaktningsarbeten efter rivningsarbetena. Huset grundlades på platta på mark och stommen utfördes av prefabricerade väggelement av trä. Tomten finplanerades med plattläggning för parkering och gångar.