Bro vid Ysunda 2014-10-01 - 2014-12-31

Ombyggnation av bro vid Ysunda. Gjutning av nya bropallar. De bärande I-balkarna kortades samt förstärktes. Nya syllar samt slitplank av trä monterades. Nytt vägräcke i form av Kohlswabalk. Slitlager av asfalt lades på och kring bron.