Borg 21:35, Häradsudden 2019-09-01 - 2020-06-18

Borg 21:35, Häradsudden

Om- och tillbyggnad kontor och fläktrum ca 200m2 hos Ragn-Sells avfallsanläggning på Häradsudden.

Grundläggning och fullt färdig byggnad med trästomme och trätakstolar i olika nivåer för kontorstillbyggnaden. En arkitektonisk byggnad med mycket vinklar, olika höjdnivåer och stora ljusinsläpp.

Typ av arbete:

Byggarbeten och installationer (el, rör och vent).