Bergsbrodammen 2019-10-01 - 2019-12-19

Arbete i strömmande vatten En av väggarna vid Bergsbrodammen i Motala Ström läckte vatten och behövde åtgärdas med oförändrad befintlig vattennivå. Med hjälp av dykare spontades träform upp för att kunna utföra arbetet. Väggen armerades sedan upp, formades och gjöts upp.