VÄLKOMMEN TILL ALMROTH

Vi är framför allt verksamma i Östergötland, där vi utför allt från mark- och anläggningsarbeten – inklusive bergarbeten och asfaltering – till avancerade betongarbeten, kontors- och industribyggnationer samt byggservice. Våra kunder finns inom såväl den privata sektorn som i kommunal och statlig verksamhet. En stor del av våra uppdrag är totalentreprenader. Hög kvalitet och lång hållbarhet är våra ledord.

Vår ambition är att bygga en stark relation med våra kunder och utföra uppdrag med hög kvalitet och lång hållbarhet

All byggstyrning sker i specialutvecklade, datoriserade projektledningssystem. Vi arbetar också i ett egenutvecklat kvalitets- och miljöledningssystem som är uppbyggt i enlighet med ISO-systemet.  Vi vidareutbildar kontinuerligt våra medarbetare i såväl kvalitet som i deras olika kompetensområden.

bild

På 40 år hinner man med ett och annat

Alla har vi vår historia. Vår började 1977 då Göran Almroth och Sigge Björnberg slog upp portarna till det som snart skulle komma att bli ett välrenommerat företag. Mycket har hänt sedan dess. på samma sätt som maskiner, verktyg och processer har utvecklats, har vår erfarenhet och kunskap vuxit av alla de utmaningar vi tagit oss an. Vi är lokalt förankrat i Östergötland, även om vi ibland följer våra kunder till andra delar av landet. På 1990-talet förvärvades företaget av Segeri AB som sedan sålde 2016 till Jens Henriksson, Nenne Lejonqvist och Stefan Olsson.